GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR ELBASAN
   Home      Njoftime

Për kalendarin e seancave në Gjykaten e Apelit Durres kliko më poshtë:

  

 

 


Shorti
 

 

 

 

 Për më shumë informacione për cështjen Tuaj në Gjykaten Elbasan kliko më poshtë:


Informacione per statusin e çeshtjes Tuaj   

 

 

 

 

Lista javore e gjyqeve, sipas gjyqtarëve

 

11 Janar - 15 Janar 2021

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Masat e ndërmarra nga KLGJ për parandalimin e Covid-19