GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR ELBASAN
 

 


Shënim: Kërkesat për shtyrje seance duhet të përmbajnë edhe numrin e Kartës së Identitetit të kërkuesit, datën dhe orën e seances, si dhe emrin e gjyqtarit