GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR ELBASAN
 

 

Na kontaktoni në email: ledio.sulkuqi@gjykata.gov.al ; Tel: 054 25 29 55

 

 


Shënim: Kërkesat për shtyrje seance duhet të përmbajnë edhe numrin e Kartës së Identitetit të kërkuesit, datën dhe orën e seances, si dhe emrin e gjyqtarit